கல்யாண கனவு 2

Sesily Viyagappan

Writers Team
Tamil Novel Writer
#13
யாேசிச்சிட்டு இருக்கிறேன் பானு மா.
முன்னதாகா காெடுத்த கதைகளை ஆர்வத்திலும் ஆவசரத்திலும் காெடுத்துட்டேன்.
சாே அடுத்த கதை காெஞ்சம் யாேசித்து பிழை இல்லாமல் அதே சமயம் வித்தியாசமான கதை களமாக இருகனும்னு ஒரு ஆசை.
சின்னதா ........
நிறைவானதா.......
புதியதா.......
 
Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Sponsored

Advertisement