இருதயப் பூவின் மொழி 14

Latest profile posts

If the writers' don't open the links or provide any other option, then howcome the new readers would be able to read the novels. I'm able to read mallika mams stories the ongoing and completed novels but it's not the same in case of other writers. I don't know what's the problem in keeping the links open. Will the writers consider my request. I'm asking this on behalf of other friends too. Thank you
Geethanjali mam I haven't read none of ur stories. Now I tried to but couldn't read . Hw to read ur stories please let me know
Priyanka mam ur stories links are not opening. Hw to read all of ur stories pls help me
Manga wrote on mallika's profile.
How are you mam? Got well mam? Praying for your physical & mental health and waiting for your wonderful works no matter how long it takes.
Hii friends,

நேசம் மறவா நெஞ்சம் கதையின் அடுத்த அத்தியாயம் பதிவு செய்து விட்டேன் படித்து விட்டு உங்கள் கருத்துகளைை பதிவிடுங்கள். Please pa....

Sponsored

Recent Updates