ஜீன்ஸ் அணியும் ஒவ்வொரு தமிழ் இளைஞர்களும் கட்டாயம் காணவேண்டிய காணொளி...

Eswari kasi

Well-Known Member
#1
ஜீன்ஸ் அணியும் ஒவ்வொரு தமிழ் இளைஞர்களும் கட்டாயம்
காணவேண்டிய காணொளி....

இந்தியா போன்ற வெப்ப தேசத்தில் ஆண்கள் ஜீன்ஸ்சையும்
பெண்கள் Leggings இருக்கமான உடை அணியக் கூடாது இந்த உடை அணிவதால் உங்களுக்குக் குழந்தை பிறப்பதில் பிரச்சினை வரும்...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1033044373501133&id=859856374153268
 

Advertisement

New Episodes