ஜீன்ஸ் அணியும் ஒவ்வொரு தமிழ் இளைஞர்களும் கட்டாயம் காணவேண்டிய காணொளி...

Eswari kasi

Well-Known Member
#1
ஜீன்ஸ் அணியும் ஒவ்வொரு தமிழ் இளைஞர்களும் கட்டாயம்
காணவேண்டிய காணொளி....

இந்தியா போன்ற வெப்ப தேசத்தில் ஆண்கள் ஜீன்ஸ்சையும்
பெண்கள் Leggings இருக்கமான உடை அணியக் கூடாது இந்த உடை அணிவதால் உங்களுக்குக் குழந்தை பிறப்பதில் பிரச்சினை வரும்...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1033044373501133&id=859856374153268
 

Latest profile posts

தெளிந்தநிலவு பட்டப்பகல்போல் எரியுதே
திக்கைநோக்கி என்புருவம் நெறியுதே
கனிந்த உன் வேணுகானம் காற்றில் வருகுதே
கண்கள் சொருகி ஒருவிதமாய் வருகுதே
கதித்தமனத்தில் ஒருத்தி பதத்தை எனக்கு அளித்து மகிழ்த்தவா
ஒரு தனித்தமனத்தில் அணைத்து எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா
தனித்தமனத்தில் அணைத்து எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா
கணைகடல் அலையினில் கதிரவன் ஒளியென இணையிரு கழலென களித்தவா
கதறிமனமுருகி நான் அழைக்கவோ இதரமாதருடன் நீ கள
விட்டு செல்லாதே அடுத்த ud போட்டாச்சு ப்ரெண்ட்ஸ். படிச்சிட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மக்களே !!
Hi Friendsssss
Next update given.
அன்பால் கைது செய் அன்பே கதையின் அடுத்த பதிவு தந்து விட்டேன்.. படித்து விட்டு கருத்துக்களை கூறவும்..

Sponsored