கனவு வாழ்க்கை

#6
கனவு வாழ்க்கை 4வது அத்தியாயம் பதிந்து விட்டேன் ஃப்ரண்ட்ஸ், படித்து விட்டு உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் :)

கனவு - 04
 
#7
கனவு வாழ்க்கை அத்தியாயம் 5 பதிந்து விட்டேன் தோழிகளே. தாமதித்திற்கு மன்னிக்கவும். கொரோனா வைரஸ் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு :(.

கனவு - 05

படித்து விட்டு உங்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் :)