18/03/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :) A NovelWritingContest2023

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/கனவுபட்டறை-கதைதொழிற்சாலை-a-novelwritingcontest2023.869/?fbclid=IwAR1MXgUV9urahlC5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

18/03/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)
#######################################


081's எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம் - 5

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/எங்கேயோ-பார்த்த-ஞாபகம்-5.11122/

041's தகிக்கும் சுடர்கள் - 16

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தகிக்கும்-சுடர்கள்-சுடர்_16.11124/


030's நீயின்றி வாழ்வேது - 21

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நீயின்றி-வாழ்வேது-21.11125/

009's விண்ணிலே வண்ணநிலவென நீ - 2

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அத்தியாயம்-2.11128/

065's காதல் முன்னேற்றக் கழகம் - 21

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-முன்னேற்றக்-கழகம்-21.11131/

013's நின் விழிகளில் கண்டேன் நேசம் - 16

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நின்-விழிகளில்-கண்டேன்-நேசம்-அத்தியாயம்-16.11132/


017's காதலால் காதலாய் - 26

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதலால்-காதலாய்-26.11133/

042's உன் சுவாசம் என் மூச்சில் - 3

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/உன்-சுவாசம்-என்-மூச்சில்-3.11134/

062's வடக்கு வீதி வணங்காமுடி - 18

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வடக்கு-வீதி-வணங்காமுடி-18.11137/

074's தீராத காதல் நீயே - 11

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தீராத-காதல்-நீயே-11.11138/

070's அணுவெல்லாம் நினைவென நிறைந்தாய் - 13

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அணுவெல்லாம்-நினைவென-நிறைந்தாய்-13.11139/

088's காதல் மழலை அவள் மணவாளன் - 10

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/❤காதல்-மழலை-அவள்-மணவாளன்❤10.11140/


**
வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/tnwcontestwriters-list-of-stories.877/?fbclid=IwAR1-1NCR_EeFNV_pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 
Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Advertisement

New Episodes

Advertisement