17/03/2023 இன்றைய பதிவுகள் A NovelWritingContest2023

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/கனவுபட்டறை-கதைதொழிற்சாலை-a-novelwritingcontest2023.869/?fbclid=IwAR1MXgUV9urahlC5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

17/03/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#######################################

080's விழியாக நான் இமையாக நீ - 5

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/விழியாக-நான்-இமையாக-நீ-5.11105/

024's தினையோடு தேனாய் - 19

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தினையோடு-தேனாய்-19.11106/

047's அத்தம் நீக்கி சித்தம் நிறைந்தாய் - 11

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அத்தம்-நீக்கி-சித்தம்-நிறைந்தாய்-சித்தம்-11.11108/

041's தகிக்கும் சுடர்கள் - 15

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தகிக்கும்-சுடர்கள்-சுடர்_15.11109/

065's காதல் முன்னேற்றக் கழகம் - 20

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-முன்னேற்றக்-கழகம்-20.11110/

051's மதுரமாய் நின் காதல் - 9

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/mnk-9.11112/

030's நீயின்றி வாழ்வேது - 20

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நீயின்றி-வாழ்வேது-20.11114/

044's தித்திக்கும் தீத்திரள் - 4

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தித்திக்கும்-தீத்திரள்.11115/

031's அன்பில் இணைந்த இதயங்கள் - 11

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அன்பில்-இணைந்த-இதயங்கள்-11.11116/

074's தீராத காதல் நீயே - 10

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தீராத-காதல்-நீயே-10.11117/

039's கவிபாடும் கானகமயிலே - 13

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/கானகமயில்-13.11118/

062's வடக்கு வீதி வணங்காமுடி - 17

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வடக்கு-வீதி-வணங்காமுடி-17.11120/

049's பாவை பார்வை மொழி பேசுமே - 4

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/பாவை-பார்வை-மொழி-பேசுமே.11121/


**
வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/tnwcontestwriters-list-of-stories.877/?fbclid=IwAR1-1NCR_EeFNV_pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 
Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Advertisement

New Episodes

Advertisement