வரகு பாயசம்

#7
While seeing this, i saw ur sathu maavu... very useful. How do clean these millets?

https://mysamayalsnaps.com/2018/12/12/multigrain-powdersathu-maavu/
While seeing this, i saw ur sathu maavu... very useful. How do clean these millets?

https://mysamayalsnaps.com/2018/12/12/multigrain-powdersathu-maavu/
சிறு தானியங்களை கழுவி நிழலில் உலர வைக்க வேண்டும்
 

New Episodes