சிறுதானிய நோன்பு கஞ்சி

Usharaniantony

Well-Known Member
#1


Siru daniya nonbu kanji


Ingredients

Varagu ¼ cup

Thinai ¼ cup

Samai ¼ cup

Kuthiraivali ¼ cup

Moong dal 1 tbsp +1 tsp

Carrot chopped ¼ cup

Beans chopped ¼ cup

Tomato 1 no

Ginger garlic paste 1 tbsp

Mint, coriander, green chilli paste 1 tbsp

Turmeric powder ¼ tsp

Garam masala powder ½ tsp

For seasoning

Oil 1 tbsp

Cardamom 2 no

Clove 3 no

Cinnamon 1 small piece

Kalpasi 1 small

Star anise 1 small

Cumin seeds ½ tsp

Fenugreek seeds ¼ tspMethod

  • Heat a pressure cooker with oil. Once oil heats add seasoning items.
  • Then add chopped onion. Saute well. Then add tomatoes. Mix it well.
  • Then add ginger garlic paste. Saute well,once raw smell goes add vegetables
  • Mix it well, then add coriander green chili paste. Saute well.
  • Then add curry masala and turmeric powder. Mix it well
  • Then add washed millets and moong dal. Add 4 to 5 cups of water and salt.
  • Mix it well. Pressure cook for 5 whistles. After pressure release open the cooker and mash it well. Then add enough water for kanji consistency. Let it boil for 1 min. Then switch off the flame. Garnish with coriander leaves.

Serve it with pickle.

FOR MORE RECIPES AND VIDEOS PLEASE VISIT MYSAMAYALSNAPS.COM
 
Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Sponsored

Advertisement