NEW SITE - tamilnovelwriters.com

mallika

Administrator
#1
Dear friends,

We are launching a new website tamilnovelwriters.com
I request the writers and readers to extend their support towards that.

நாம் புதிய தளம் ஒன்றை அறிமுகப் படுத்துகின்றோம் தோழமைகளே
எழுத்தாளர்களும் வாசகர்களும் தங்களது ஆதரவை எப்பொழுதும் போல முழு உற்சாகத்துடன் பங்களிப்பின் மூலம் நல்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். பல புதிய படைப்புகள் அங்கே விரைவில் வர இருக்கின்றின .. தற்போது நம்மில் இருக்கும் மூன்று எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் அங்கே..Tamil Novels


இன்னும் பல உற்சாகமான அறிவிப்புகள் வாசகர்கள் எழுத்தாளர்கள் இருவருக்கும் விரைவில் அங்கே வர இருக்கின்றன..

அன்புடன்
மல்லிகா மணிவண்ணன்
 
Advertisement

New Episodes