மழை 12

GomathyArun

Writers Team
Tamil Novel Writer
#1
அன்புத் தோழமைகளே!!

மழைக்காலம் கதையின் அடுத்த அத்தியாயம் இதோ
மழை 12

படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கூறவும்..
உங்கள் அன்புத் தோழி,

கோம்ஸ்.
 
#9
ஆர்லி பயங்கரமான கன்னிங் லேடியா இருக்காளே
இவளிடமிருந்து மோகனா எப்படி
தப்பிக்கப் போறாள்?
 
Last edited:

Advertisement

Sponsored