மரகதமகுடம் தரிக்கும் மன்னவன் 15

#7
எல்லாருக்கும் ஒரு நியாயமான காரணம் இருக்கு.... நட்பு, காதல்,சொந்தம் எல்லாம் பாசம் தான்... ஆனால் அனுபவிக்கும் பொழுது வித்தியாசப்படுகின்றன. முருகேசன் விரைவில் ஜெயரானிக்கு சம்மதம் சொல்வாரா???? சுந்தரியை பார்த்தால் ஜெயத்துக்கு ஆறுதல்... ஆனால் மன்னவனுக்கு.......?

Nice update sis
 

Latest profile posts

vanga vanga ammuma. ungalukkaga waiting sekirama vanga
நான், அவள்_ காவியம் ...
அடுத்த புதனிலிருந்து ஆஜராகிவிடுகிறேன் ப்ரெண்ட்ஸ்.
Malli mam today do we have preview?

Sponsored