மரகதமகுடம் தரிக்கும் மன்னவன் 15

#7
எல்லாருக்கும் ஒரு நியாயமான காரணம் இருக்கு.... நட்பு, காதல்,சொந்தம் எல்லாம் பாசம் தான்... ஆனால் அனுபவிக்கும் பொழுது வித்தியாசப்படுகின்றன. முருகேசன் விரைவில் ஜெயரானிக்கு சம்மதம் சொல்வாரா???? சுந்தரியை பார்த்தால் ஜெயத்துக்கு ஆறுதல்... ஆனால் மன்னவனுக்கு.......?

Nice update sis
 

MeenaTeacher

Well-Known Member
#8
I am touched by Manna's brotherly affection towards Jayam..what an understanding brother and father..I envy you Jayam, what a family you have !

I pity you Murugesan, you have started liking Jayam, just that you have not realized it and you don't have the heart to accept it thinking about the dissimilarities between the two of you..
 

Advertisement

New Episodes