மரகதமகுடம் தரிக்கும் மன்னவன் 15

#7
எல்லாருக்கும் ஒரு நியாயமான காரணம் இருக்கு.... நட்பு, காதல்,சொந்தம் எல்லாம் பாசம் தான்... ஆனால் அனுபவிக்கும் பொழுது வித்தியாசப்படுகின்றன. முருகேசன் விரைவில் ஜெயரானிக்கு சம்மதம் சொல்வாரா???? சுந்தரியை பார்த்தால் ஜெயத்துக்கு ஆறுதல்... ஆனால் மன்னவனுக்கு.......?

Nice update sis
 

Latest profile posts

TODAY rithu and yuvi varuvanga la mam
sissssteeerrrrsss.....yarachu update podungaaaa
பிள்ளை நிலா பள்ளி செல்ல
அவள் கையோடு என் இதயம் துடிக்கக் கண்டேன்
தெய்வ மகள் தூங்கயிலே
சில தெய்வங்கள் தூங்குகின்ற அழகை கண்டேன்
சிற்றாடை கட்டி அவள் சிரித்த போது என்னை
பெற்றவள் சாயல் என்று பேசிக்கொண்டேன்
மேல்நாட்டு ஆடை கண்டு நடந்த போது இவள்
மிசையில்லாத மகள் என்று சொன்னேன்
பெண் பிள்ளை தனியறை புகுந்ததிலே
ஒரு பிரிவுக்கு ஒத்திகை பார்த்துக் கொண்டேன்
THOOKANANKOODU ud inniku iruka viji mam

Sponsored