நீ நானாக வேண்டும் (சிறு கவிதை)

#1
நீ நானாக வேண்டும்
(சிறு கவிதை)


உன் பார்வை நானாக வேண்டும்,
உன் புன்னகை நானாக வேண்டும்,

உன் உயிர் துடிப்பு நானாக வேண்டும்,
உன் உணர்வின் பிரவாகம்,
என்னால் தீர்ந்திட வேண்டும் -இரவில்

உன் தலையணை நானாக வேண்டும்,
உன் வலிகளில்
நான் சுகமாக மாறவேண்டும்,


மொத்தத்தில்
நீ நானாக வேண்டும்

வரம் தருவாயா?
வாளித்த உன்
விரல் என் தலை
கோதிட அனுமதிப்பாயா....

என்றும் உனக்காக ஏங்கும்
உன்

காதல் கணவன்
 
Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Sponsored

Advertisement

New Episodes