தோள் சேர்ந்த பூமாலை 30

Suvitha

Well-Known Member
#61
பூமாலையே தோள் சேர வா
பூமாலையே
ஏங்கும் இரு தோள்..
தோள் சேர வா
ஏங்கியது இளைய மனது,
இளைய மனது
இணையும் பொழுது,
இணையும் பொழுது, இளைய மனது
தீம்தன தீம்தன
இணையும் பொழுது
தீம்தன தீம்தன..ஆஅ..
பூஜை மணியோசை, பூவை மனதாசை
புதியதோர் உலகிலே பறந்ததே

பூமாலையே
ஏங்கும் இரு..
தோள் சேர வா
வாசம் வரும் பூ
பூமாலையே
ஏங்கும் இரு..
தோள் சேர வா
வாசம் வரும் பூ

நான் உன்னை நினைக்காத நாள் இல்லையே
தேனினை தீண்டாத பூ இல்லையே
னனன…
நான் உன்னை நினைக்காத நாள் இல்லையே
என்னை உனக்கென்று கொடுத்தேன்
தேனினை தீண்டாத பூ இல்லையே
ஏங்கும் இளகாதல் மயில் மான்….
தெந்துளி பூவையில்
னனன…
பூவிழி மான் சாயல்
தேன் துளி பூவையில்
னனன…
பூவிழி மான் சாயல்
கன்னி எழுதும் வண்ணம் முழுது
வந்து தழுவும் ஜென்மம் முழுது
கன்னி எழுதும் வண்ணம் முழுது
வந்து தழுவும் ஜென்மம் முழுது
நாளும் தெரியாமல் காலம் தெரியாமல்
கலையெலாம் பழகுவோம் அனுதினம்

பூமாலையே
ஏங்கும் இரு..
தோள் சேர வா
வாசம் வரும் பூ
பூமாலையே
ஏங்கும் இரு..
தோள் சேர வா

லலல லலல.
கோடையில் வாடாத கோவில் புறா..
லலல…
காமனை காணாமல் காணும் கனா..
லலல…

கோடையில் வாடாத கோவில் புறா..
ராவில் தூங்காது எது…
காமனை காணமல் காணும் கனா..
நாளும் ஆனபோகும் எங்கோ…

விழிகளும் மூடாது
லலல…
விடிந்திட கூடாது
லலல…
விழிகளும் மூடாது
லலல…
விடிந்திட கூடாது

கன்னி இதயம் என்று உதயம்
இன்று தெரியும் இன்பம் புரியும்
கன்னி இதயம் என்று உதயம்
இன்று தெரியும் இன்பம் புரியும்

காற்று சுதி மீட்ட தாளம் நதி கூட்ட
கனவுகள் இனிவரும் அனுபவம்
 
Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Sponsored

Advertisement