தோள் சேர்ந்த பூமாலை 1

#7
:D :p :D
உங்களுடைய "தோள்
சேர்ந்த பூ மாலை"-ங்கிற
அழகான அருமையான
புதிய லவ்லி நாவலுக்கு
என்னுடைய மனமார்ந்த
நல்வாழ்த்துக்கள்,
ஷான்விசரண் டியர்
 
Last edited:

Advertisement

New Episodes