தித்திக்கும் தீயே 14

#7
ஏழு மணியானால் என்ன?
கயல் அண்ணன் கூடத்தானே
போயிருக்காள்?
அவன் கூட்டி வரமாட்டானா?

அண்ணனை விட ஆட்டோ
பெஸ்ட்டுன்னு கல்யாணப்
பொண்ணை அதுல வரச்
சொல்லுதுகளே
வீட்டிலே இருக்கிற பெண்கள்
எல்லாம் என்ன லூசுகளா
இருக்குங்க, பிரபா டியர்?
 
Last edited:

Advertisement

New Episodes