சாஸ் சேர்க்காமல் எளிமையாக செய்யகூடிய வெஜிடபிள் பிரைடு ரைஸ்

#6
நான் நேற்று மதியம் இந்த ரைஸ் செய்து சாப்பிட்டாச்சுது ஈஸி அன்ட் டேஸ்டி. முட்டை இல்லாமல் செய்தது. குழந்தைகளுக்கும் மிகவும் பிடித் தது. நன்றி.
1552702033696.png 1552702059535.png
 
#7
நான் நேற்று மதியம் இந்த ரைஸ் செய்து சாப்பிட்டாச்சுது ஈஸி அன்ட் டேஸ்டி. முட்டை இல்லாமல் செய்தது. குழந்தைகளுக்கும் மிகவும் பிடித் தது. நன்றி.
View attachment 2412 View attachment 2413
Thank you so much
 
#10
நான் நேற்று மதியம் இந்த ரைஸ் செய்து சாப்பிட்டாச்சுது ஈஸி அன்ட் டேஸ்டி. முட்டை இல்லாமல் செய்தது. குழந்தைகளுக்கும் மிகவும் பிடித் தது. நன்றி.
View attachment 2412 View attachment 2413
Try this too. kids will like it
Paneer butter masala
 
Advertisement

New Episodes