கொள்ளு கோதுமை போலி

Usharaniantony

Well-Known Member
#1
Wheat kollu bholi
Ingredients

Wheat flour 1 cups

Kollu parupu ½ cup

Nattu sakkarai ½ cup

Grated coconut ¼ cup

Cardamom powder ¼ tsp

Butter 2 tbsp

Oil for making bholi

Required salt

Method

  1. In a mixing bowl add wheat flour, salt and butter. Add enough water to knead soft chapati dough. Keep it aside for 30 min.
  2. Meanwhile pressure cook the kollu or 8 to 10 whistles. After pressure release drain the dal and grind it well without water.
  3. In a mixing bowl add ground dal, nattu sakkarai, grated coconut and cardamom powder. Mix it well and make small lemon size balls. Keep it aside.
  4. Pinch the chapati dough and make it medium size ball.(This should be double the size of kollu balls).
  5. Just press the chapati dough with palm and stuff with the kollu ball. Cover it with chapathi dough. Dust with some wheat four.
  6. Carefully roll it with chapati roller as much as thin possible.
  7. Heat the tawa and cook the bholi. Drizzle some oil in both sides.
SERVE IT IN THE MORNING BREAKFAST OR EVENING SNACK.
THIS IS A HEALTHY SNACK FOR KIDS

FOR MORE RECIPES PLEASE VISIT MYSAMAYALSNAPS.COM
 
Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Sponsored

Advertisement