கொஞ்சல் - 16

GomathyArun

Writers Team
Tamil Novel Writer
#36
ஊர்மிளா எப்படி இப்படி உருகி உருகி லவ் பண்ணிங்க. உண்மையிலேயே சித் ரொம்ப கொடுத்து வைத்தவன்
ஆமா மா.. சித் கொடுத்து வைத்தவன் தான் :)
-கோம்ஸ்.
 
Advertisement

New Episodes