காதல் மொழி பேசிடவா!! - EPILOGUE

#22
அழகான தமிழ்நடை எல்லோருக்கும் இப்படி எழுதும் வரம் வாய்ப்பதில்லை
தமிழ் வார்த்தைகளும் கதையும் கவியும் இசையும் போல் அருமையாக இருந்தது
இதே மாதிரி தமிழ் நடை கொண்டே எழுதவும்
 
mithrabarani

Writers Team
Tamil Novel Writer
#28
கண்ணுக்கொரு வண்ணக்கிளி
காதுக்கொரு கானக்குயில்
நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக்கொடி நீதானம்மா

ராசாத்தி உன்னைக் காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது........
:love::love::love:
 
Advertisement

New Episodes