கண்ணி வைக்கும் மானே - 13

#82
Wowwwww.....
அமிர்தன் தாலி கட்டிடானா?!!!!!!
நம்ம பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலனாலும், correct ah செஞ்சிட்டான்... இல்லனா, ஆர்னிய கல்யாணம் பன்னி வைக்றதுக்குள்ள அமிர்தன் தாங்க மாட்டான்.....
Nice ud sis.....
 
#85
Wowwwww.....
அமிர்தன் தாலி கட்டிடானா?!!!!!!
நம்ம பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலனாலும், correct ah செஞ்சிட்டான்... இல்லனா, ஆர்னிய கல்யாணம் பன்னி வைக்றதுக்குள்ள அமிர்தன் தாங்க மாட்டான்.....
Nice ud sis.....
Amam sis ..thank u nithya
 

Latest profile posts

உச்சந்தலை நடுவினில் அவள் ஒரு
வேதாளம் போல் இறங்குகிறாள்
என்னுள் அவள் இறங்கிய பிறகு
இம்சை ராஜ்ஜியம் தொடங்குகிறாள்
அவள் இவள் என எவள் எவள் என
மறுகையில் அவள் குழப்புகிறாள்
அவளது முகம் எவளையும் விட
அழகிலும் அழகென உணர்த்துகிறாள்
இருந்தாலும் இல்லாமல்
அவள் கலகம் செய்கிறாள்
தாஜ் மஹால் உனக்கு
தங்கத்தில் கட்ட போறேன்
மேகத்தில் நூல் எடுத்து
சேல நான் செஞ்சு தாரேன்

என்னோடு நீ இருந்தால்
வேறேதும் ஈடாகுமா ?
கண்டாங்கி சேல போதும்
வேறேதும் நான் கேப்பேனா ?
வானத்தில் நீலம் போலே
பூமிக்குள் ஈரம் போலே
பிரித்தாலும் பிரியாது
முடிந்தாலும் முடியாது
நாம் கொண்ட உறவல்லவா ?
முதல் முறை பார்த்தது எந்த நாள்
உன்னில் முதல் விரல் பதித்தது எவ்விடம்
சரியாக சொல்லி விட்டால் அன்பு
இல்லை தப்பு தப்பாய் சொல்லி விட்டால் வம்பு (௨)

ஆசை பார்வை பார்த்துக் கொண்டது அக்டோபர் மாதல் ஏழாம் நாள்
முதல் விரல் பதிந்தது எவ்விடம் என்பதை
என் ஆடைகள் அறியும் நான் அறியேன்
மதனா மதனா
நான் சொல்லிய உண்மைகள் நூற்றுக்கு நூறு

Sponsored