உனக்கென காத்திருக்கும் வெண்ணிலவு-அறிமுகம்

#12
:D :p :D
உங்களுடைய அழகான
"உனக்கென காத்திருக்கும்
வெண்ணிலவு"-ங்கிற
அருமையான புதிய லவ்லி
நாவலுக்கு என்னுடைய
மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள்,
சுரங்கி டியர்
 
Last edited:

Advertisement

Sponsored

New Episodes