இது யாரழுத கண்ணீர்??

Vishnu Priya

Writers Team
Tamil Novel Writer
#26
Superb sis தமிழ் அழுத தா இல்ல தமிழனா
தமிழ் அழுத கண்ணீர் அது தமிழனால் தானே சிந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.. ஸோ பூடகமா தமிழன்.. வெளிப்படை அர்த்தத்தில் தமிழ் :love::love::love::love::love::love::love::love:
 

Advertisement

New Episodes